• Instalacja systemu wentylacji wlotowej;
  • Instalacja czyszczenia i dezynfekcji powietrza;
  • Instalacja klimatyzacji przemysłowej, typ kanału;
  • Instalacja podręcznika tekstylnego dla jednolitego chłodzenia warsztatu;
  • Instalacja systemu wentylacji wyciągowej;
  • Instalacja rekuperatora ciepła w układzie zasilania / wydechu;

Leave a Reply