Skip to main content

Serwis Urządzeń Chłodniczych 24/7

Zamów serwis urządzeń chłodniczych teraz

Dzwoń 24/7

Problemy

Wycieka woda

Zatkany odpływ skroplin; zamrożony parownik, ubytek czynnika.

Sprężarka działa ale nic nie chłodzi

Nieszczelność, słaby spręż.

Zwarcie itp.

Elektryka; sprężarka; grzałki; wentylatory.

Cały czas pracuje sprężarka ale słabo chłodzi

Na zewnątrz +27 albo więcej - brudny skraplacz.

Nie działa sprężarka

Problem z elektryką; kondensatoren; zatarta sprężarka.

Przemrożenie

Problem ze sterowaniem lub zaworem rozprężnym.

Sterownik pokazuje błędną temperaturę

Problem ze sterowaniem,czujnikiem temperatury.

Wyciek oleju

Nieszczelność.

Wszystko działa, nie ma wycieku wody ale za słabo chłodzi

Problem z wentylatorami.

To wszystko powoduje nagłe duże straty finansowe (straty towaru)!

Rozwiązanie → Okresowe przeglądy serwisowe 2-4 razy/rok + gwarancja dojazdu serwisu 24/7 na awarie.

Czynności wykonane podczas przeglądu:

1

Oględziny obudowy zewnętrznej urządzeń

2

Kontrola poprawności działania urządzenia,

kompresora, wentylatorów, innych podzespołów mechanicznych
3

Kontrola poprawności ciśnień

4

Kontrola szczelności

w tym kontrola połączeń i stanu instalacji
5

Kontrola poprawności działania automatyki sterującej

6

Sprawdzenie połączeń elektrycznych

7

Kontrola stanu czystości

8

Mycie parownika / skraplacza

(wg. potrzeb), tacy ociekowej
9

Kontrola i ewentualne udrożnienie instalacji odpływu skroplin

10

Sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej

11

Sprawdzenie zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem ciepła

12

Dezynfekcja

(jeżeli zlecenie obejmuje tą czynność)

+ wypełnienie dokumentacji i ew. pomoc w wpisie do CRO.
Po każdorazowym wykonaniu zakresu obsługowego przeglądu urządzeń chłodniczych do faktury dołączany jest protokół:
EWIDENCJI CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ CERTYFIKOWANY PERSONEL

Zmniejszamy prawdopodobieństwo wystąpienia dużych nagłych strat finansowych do minimum!

Śpij spokojnie i oszczędzaj energię!

Serwis urządzeń chłodniczych Cennik

Czas reakcji (przy podpisaniu umowy!):
1. Awarii wysokiej temperatury w regałach z Nabiałem, Wędlinami, Mrożonkami, Daniami gotowymi – do 6h.
2. Piwo, Napoje – do 24 h.
3. Awarii urządzeń klimatyzacyjnych – do 24 h.
4. Wyciek wody – do 12h.

Dojazd

1,5 zł

/km
Roboczogodzina

120 zł

/Ekipa jednoosobowa
Roboczogodzina

160 zł

/Dwuosobowa ekipa